Ders İçerikleri

 FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme,Üst ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi,Alt ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi,Üst ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi,Alt ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi,Gövde kaslarında kas gücü değerlendirilmesi,Kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrının değerlendirilmesi,Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Üst ekstrimite),Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Alt ekstrimite),Kas boyu ölçüm testleri,Esneklim ve hibermobilite,Antropometrik ölçümler,Postür ve postür analizi,Yürüme analizi.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri 1

Isının fizyolojik özellikleri,Yüzeysel ısı veren ajanlar-hot pack –parafin-infraruj- ultraviyole,Derin ısı veren ajanlar,ultrason,kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi,Soğuk uygulama,Elektroterapinin tanımı , Elektrofizyolojik temel bilgiler,Doğru akım-Galvanik akım,Fonoforez –iyontoforez,Alçak frekanslı akımlar,Orta frekanslı akımlar,Diyadinamik akımlar,Vakum tedavisi,Elektrik stimülasyonu , Transkütan elektrik sinir stimülasyonuFluidoterapi

 

Anatomi

Hücrenin yapısı ve çeşitleri,İskelet sistemi,Kas sistemi,Kan ve sıvı-elektrolitler,Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar,Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları,Toraks ve memenin yapısı,Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları,Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları,Duyu organları,Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları,Sindirim yolu organları vesindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları,Ürogenital sistemive kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

 

Fizyoloji

Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini,Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları,Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları,Kalbin fonksiyonları,Kan ve lenf dolaşımı,Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi,Periferik sistemi,Endokrin sistem,Boşaltım sistemi,Sindirim sistemi, Duyu organlarının

 

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Sağlık, fiziksel aktivite, egzersiz vb. kavramların tanımlanması. Fiziksel aktivite ve egzersizlerin sağlığımıza etkileri. Harekete geçmek için nedenler. Kas sistemi, Kasın kasılması. Fiziksel uygunluk, Antrenman prensipleri, verimli ve güvenli antrenman programı için önemli ipuçları. Isınma, Soğuma ve Dinlenme. Trapeziuskası, anatomik olarak incelenmesi.  Trapezius kasını geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Deltoid Kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. PectoralisMajor kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Latismis Dorsi, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.  Triceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Biceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Abdominal Kas, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Quadriceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Hamstrings kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları. Calveskası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştiren egzersizler, Egzersizlerin etkilediği diğer kas grupları.

 

Tıbbi Terminoloji

İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler,İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler,Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler, Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler,Göz, kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin tıbbi terimler

 

II. YARIYIL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri 2

Manyetik alan tedavisi, Elektroakupunktur, Lazer tedavisi, Klasik masaj ve etki mekanizmaları, Bölgelere uygulanımı, Bağ dokusu masajı, Sporcu masajı,Lenf drenajı, Pnömatik kompresyon sistemleri, Manuplasyon-mobilizasyon, Biofeedback, Servikal traksiyon uygulaması ve pozisyonlama,Lomber traksiyon uygulaması ve pozisyonlama,Bölgesel kas iskelet sistemi hastalıklarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları

 

Tedavi Edici Hareketler

Egzersize giriş, etkileri, endikasyonları, kontrendikasyonları, Tedavi edici egzersizler: Eklem hareket açıklığı egzersizleri,Tedavi edici egzersizler: Eklem hareket açıklığı egzersizleri, Tedavi edici egzersizler, Güçlendirme egzersizleri, Tedavi edici egzersizler: Güçlendirme egzersizleri,Tedavi edici egzersizler: Kardiyovasküler dayanıklılık ve aerobik egzersizler,Tedavi edici egzersizler: Denge-koordinasyon egzersizleri, Tedavi edici egzersizler: Nörofizyolojik egzersizler, Bölgesel egzersiz tedavisi: Yüz, servikal omurga, omuz,Bölgesel egzersiz tedavisi: Dirsek, el bileği, el,Bölgesel egzersiz tedavisi: Dorsal omurga, lomber omurga,Bölgesel egzersiz tedavisi: Kalça, diz, ayakbileği, ayak,Gebelik ve egzersiz, Yaşlılık ve egzersiz

 

Ortez-Protez Rehabilitasyonu

Ortez- protez tanımı, Temel mekanizmalar, Üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon, Alt ekstremite ortezleri ve rehabilitasyon, Servikal ortezler-,Omuz askıları, Omurga ortezleri,Ortez kullanan hastalarda ev programı,Ortez kullanan hastalarda yürüyüş analizi,Ortez kullanan hastalarda yürüyüş bozuklukları,,Alt ekstremite amputasyon ve protezleri, Üst ekstremite amputasyon ve protezleri, Amputelerde pre-post-op komplikasyonlar,Ampute rehabilitasyon programı

 

İlkyardım

İlk yardımın temel uygulamaları,Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar,Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

 

Kinezyoloji

Biomekanik ve kinezyolojiye giriş, tanımlar, Üst ekstremite biomekaniği,Alt ekstremite biomekaniği, Servikal Omurga biomekaniği, Lomber omurga biyomekaniği, Egzersiz fizyolojisi, Kuvvet, güç, endurans,Postür, Denge-Koordinasyon, El fonksiyonları, Kas tonusu,Eklem kısıtlılıkları, Ağrı ve ödem, Immobilizasyonun olumsuz etkileri

 

III. YARIYIL

Kardiyo-Pulmoner Hastalıklar Rehabilitasyonu

Dolaşım sistemi fizyolojisi,Kardiyak rehabilitasyonun tanımı,Kardiak rehabilitasyonun temel prensipleri,Kardiak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri,Kardiak rehabilitasyonda özel ölçme yöntemleri,Miyokard enfarktüsü rehabilitasyonu,Kardiak cerrahi sonrası rehabilitasyon,Pulmoner rehabilitasyonun tanımı,Solunum fizyoterapisinde özel ölçme yöntemleri,Bronşial drenaj teknikleri,Kontrollü solunum teknikleri,Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz teknikleri,Solunum fizyoterapisinde mekanik modaliteler,Fiziksel uygunluk ve aerobik

 

Ortopedik Rehabilitasyon

Kırık iyileşmesi,Yara iyileşmesi,Kırıklı hastaya yaklaşım,Kırıklı hastada fizik tedavi,egzersiz,Diz artroplastisinde fizik tedavi rehabilitasyon,Kalça artroplastisinde fizik tedavi rehabilitasyon,Kalça artroplastisinde fizik tedavi rehabilitasyon,Omuz artroplastisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon,Omuz artroplastisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon,Ampute hastada fizik tedavi rehabilitasyon,El rehabilitasyonu,Ortopedik hastada komplikasyonlar ve fizik tedavi yaklaşımları,Skolyozda fizik tedavi,Sportif rehabilitasyon

 

Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu

Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı,,Romatolojik hastaya yaklaşım,Romatizmal hastalıklarda akut , subakut ve kronik ağrılı durumlarda tedavi yöntemleri ve egzersiz,Boyun ağrılı hastaya yaklaşım ve fizik tedavi uygulamaları,Omuz ağrılı hastalarda rehabilitasyon yaklaşımları,Bel ağrısında fizik tedavi modalitelerinin uygulanımı, egzersiz ve bel okulu uygulamaları,Fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu olan hastalara yaklaşım ve tedavi yöntemleri,,Kalça ağrısında fizik tedavi, modalitelerinin seçimi ve rehabilitasyon uygulamaları,Diz ağrılı hastalarda fizik tedavi uygulamaları ve rahbilitasyon,Ankilozan Spondilitli hastaya yaklaşım ve rehabilitasyon,Romatoid Artritli Hastalarda fizik tedavi, modaliteleri ve egzersiz uygulamaları,Osteoartritli hastada ağrı kesici modaliteler ve egzersiz programları,,Osteoporoz ve egzersiz,Romatizmal hastalıklarda ortez ve yürüme yardımcılarının kullanımı

 

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik hastaya yaklaşım,Nörofizyolojik egzersizler,Denge bozukluklarında rehabilitasyon,Hemiplejik hastada fizik tedavi,Travmatik beyin yaralanmalarında fizik tedavi rehabilitasyon,Omurilik yaralanmalı hastada fizik tedavi,Nöromuskuler hastalıklarda fizik tedavi,Periferik sinir yaralanmalarında fizik tedavi,Multipl Sklerozlu hastada fizik tedavi rehabilitasyon,Parkinsonlu Spastisite ve fizik tedavi hastada fizik tedavi rehabilitasyon,Nörojenik mesane,Nörojenik barsak,Basınç ülserleri,Nörolojik hastalıklarda ortez ve yürümeye yardımcı cihazlar

 

Sistem Hastalıkları

Solunum sistemi,belirti ve bulguları,Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Sinir sistemi,belirti ve bulguları,Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım,Sindirim sistemi hastalıklarıbelirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,kan hastalıkları belirti ve bulguları,Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Üriner sistemi,belirti ve bulguları,Ürinersistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Endokrin sistemi,belirti ve bulguları,Endokrinsistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları,Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

 

Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

Elektroterapi

Elektroterapiye giriş ve genel bilgiler, akımların elde edilişi ve etkileri, elektrodiagnoz, galvanik, faradik, sinüzoidal, galvanofaradik ve orta frekanslı akımlar, alçak ve ortak frekanslı akım kombinasyonları, NMES, FES, TENS, magnetoterapi ve elektromekanik uygulamalar ders içeriğinde yer almaktadır.

 

IV. YARIYIL

Klinik Uygulama

Yüzeysel ısı veren ajanlar –Hotpack –Parafin –İnfraruj –Ultraviyole,Derin ısı veren ajanlar –Ultrason,Soğuk uygulama,Doğru akım –Galunik akım,Alçak frekanslı akımlar –Orta frekanslı akımlar,Vakum tedavisi,Elektrik stimulasyonu –Transkutan elektrik sinir stimulasyonu,Bölgesel egzersiz tedavisi : Kalça,Bölgesel egzersiz tedavisi : Diz,Bölgesel egzersiz tedavisi : Omuz,Tedavi edici hareketler : Denge –Koordinasyon Egzersizleri,Tedavi edici hareketler : Nörofizyolojik Egzersizler, Yaşlılık ve Egzersiz

 

Hidroterapi-Balnoterapi

Hidroterapi ve balneoterapinin tanımı,Balneoterapi yöntemleri,Termomineral su banyolarının  etki mekanizmaları,Peloidlerin tanımı ve etkileri,Kükürtlü sular,Radonlu sular,Karbondioksitli sular,Bikarbonatlısular, sülfatlı sular,Demirli-iyotlu-florlu sular,Eser elementli sular,İçmeceler ve doğal mineralli sular,Akuaterapi   tanımı,Su içi egzersizler,Talassoterapi yöntemleri

 

Yaşlılarda Rehabilitasyon

Toplum içindeki yaşlı nüfusun oranı giderek artmaktadır ve yaşlı kişiler daha sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam arayışı içine girmektedir. Yaşlanma ile birlikte vücut sistemlerinde meydana gelen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler kişinin fonksiyonel kapasitesini olumsuz yönde etkiler. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşlılıkta rehabilitasyon uygulamalarının hedefi; yaşlıların fonksiyonel kapasitelerini optimize ederek yaşlanmalarını sağlamaktır. Yaşlıların fonksiyonel kapasitelerinin optimize edilmesi ve dizabilitenin önlenebilmesi için fiziksel aktivitenin gerekliliği mutlaktır. Yaşlının medikal durumuna ve isteklerine spesifik egzersiz programları ile fiziksel aktivite düzeyi artırılmalıdır. Genel olarak yaşlılarda ideal egzersiz programları aerobik eğitim, kuvvetlendirme ve fleksibilite egzersizlerini içerir. Denge eğitimi, koordinasyon egzersizleri ve zihin-beden egzersizlerinin de eğitim programlarına dahil edilmesi fonksiyonel kapasitelerini geliştirir ve düşme oranlarını azaltır. Karada yapılan egzersizleri tolere edemeyen yaşlılar için akuatik terapi sağlık ve yaşam kalitesini geliştirmek için uygun bir ortam sağlar. Sonuç olarak, yaşlıların fiziksel aktivite düzeylerini artırmak ve düzenli egzersiz programlarına katılımlarını sağlamak optimal yaşlanma için son derece önemli ve gereklidir.

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

 

Türk Dili –1

Dilin tanımı,diğer kurumlarla ilişkili,Türk dilinin dünya dilleri arasındaki,yeri,tarihi gelişimi ve devreleri,Türkçe de sesler ve sınıflandırılması.

 

Türk Dili - 2

Hece bilgisi,imla kuralları,noktalama işaretleri ve uygulama çalışmaları

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-1

Türk İnkılabı tanımı,Atatürk İnkılabı nın özelliği, Atatürk ün İnkılap anlayışı,XIX.yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti,Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler, Emperyalist devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki emelleri, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı Devletini kurtarma çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri I.Dünya Savaşı ve sonucu, M. Kemal hayatı ve kişiliği

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-2

Memleketin iç durumu ve kurulan cemiyetler Mondros un uygulanışı, düşünülen kurtuluş çareleri , M. Kemal in Samsuna çıkışı ve Milli Mücadele nin başlaması Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, İstanbul Hükümetiyle ilişkiler ve Amasya Protokolü son Osmanlı M. Meclisinin Toplanması Misak-i Milli ve T.B.M.M nin Ankarada açılışı. Atatürkçülük, Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk İnklapları, ve Atatürk İlkeleri.  

 

İngilizce – 1

Geniş zaman, zaman zarfları şimdiki zaman di’li geçmiş zaman sayılan,sayılamayan isimleri biraz birkaç az  .di li geçmiş zaman ne kadar zaman öncesi belirtici harfler iyelik sıfatları isimlerin iyelik harflerin iyelik halleri.Terkedilmiş olan bir alışkanlığı ifade şekli.

 

İngilizce – 2

Sıfatlar ve zarfların mukayelesi zarflar yakın gelecek zaman Teklif ve dilek kipleri miş li gecmiş zaman tavsiye ve tercihler.

Yayın Tarihi: 28/10/2016
Okunma Sayısı: 2199
Akademik Kadro
İdari Kadro
Öğrenci Bilgi Sistemi
Sınav Programı
Ders Programı
Dokümanlar
Akademik Takvim