SDÜ'de Hedef Sıfır Atık

Üniversitemizde atık yönetim sisteminin yürütülmesi amacıyla "Süleyman Demirel Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi" 23.10.2018 tarih ve 497/6 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergeye göre, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde "Atık Yönetim Birimi" kurulmuş olup atık yönetimi konularında danışmanlık yapmak üzere "Atık Yönetimi Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. Aynı zamanda atık yönetiminin birimlerde yürütülmesi amacıyla "Atık Yönetimi Birim Sorumluları" da belirlenmiştir.

 

Atık yönetimi;

Atığın oluşumunun önlenmesi,
Kaynağında azaltılması,
Yeniden kullanılması,
Özelliğine ve türüne göre ayrılması,
Biriktirilmesi,
Toplanması,
Geçici depolanması,
Taşınması,
Ara depolanması,
Geri dönüşümü,
Kompostlaştırılması ve
Enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması,
Bertarafı,
Bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi,
Kontrolü ve denetimi
faaliyetlerini kapsamaktadır.

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke bırakılması amacıyla tüm ülke çapında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Sıfır Atık, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. Sıfır Atık Projesi 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda uygulanmaya başlanmış olup öncelikli olarak kamu binaları olmak üzere tüm ülke çapında uygulanması hedeflenmektedir.

Sıfır Atık Projesi Üniversitemizde pilot olarak 2018 yılında Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi'nde uygulanmaya başlanmış ve 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulamaya geçilmesi planlanmıştır.Bu projenin yol haritası kapsamında ön çalışmalar önemli ölçüde tamamlanmış, gerekli olan geri dönüşüm kutuları ile ekipman temini, geçici depolama alanlarının belirlenmesi ve eğitim/bilinçlendirme çalışmaları halen devam etmektedir.

 

Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek olan sizlerin destekleri sayesinde Sıfır Atık Projesinin etkili bir şekilde uygulanmasıyla ekonomimize yılda 1 milyon TL'likbir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Sıfır Atık Projesinin verimliliğini artırmak için, geri dönüşüm kutuları temin edilen Birimlerimizde, diğer Kamu Kurumlarında da uygulandığı şekliyle çalışma odaları ve sınıflardan çöp kovalarının kaldırılması, odalarda oluşan atıkların atık türlerine göre (kağıt, plastik, cam, metal, pil ve diğer) koridorlarda bulunan geri dönüşüm kutularına atılması ve yapılacak eğitim seminerlerine katılım önem arz etmektedir.

Yayın Tarihi: 06/12/2019
Okunma Sayısı: 305
Akademik Kadro
İdari Kadro
Öğrenci Bilgi Sistemi
Sınav Programı
Ders Programı
Dokümanlar
Akademik Takvim