Program Hakkında

Programımız açık olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

Alacağı Unvan          : Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Eğitim Süresi            : 2 yıl

 

TANIM ve AMAÇ

Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

 

GÖREVLER

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri laboratuvara gelen muayene materyalini analize hazırlama, acil tetkikleri ayırma ve önce yapılmasını sağlama, muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etme, laboratuvar şef ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini yapma, standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlama, deney, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yerleştirme, salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlama, analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlama, laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapma, gözlemlerin, deney, test ve analiz bulgularını kaydetme, rapor etme, laboratuvar araç-gereçlerini temizleme, dezenfekte etme, otoklavdan geçirme, malzeme ve cihazların bakımını yapma, muhafaza etme, sürekli kullanıma hazır bulundurma, tahlil için hasta yatağında numune alma gibi görevleri yürütürler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar. Laboratuvar cihazları; Cam ve porselen malzemeler (desikatör, pipet, büret, huni, mezur, erlen, balon, joje, deney tüpü), Cihazlar (mikroskop, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, santrifüj, otoklav, tansiyon aleti, elektronik terazi, kan sayım cihazı, kan gazı ölçüm cihazı, idrar tahlil cihazı, biyokimyasal test cihazı),  Kimyasal maddeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliğinin eğitimi, ön lisans düzeyinde iki yıldır. Öğrenciler, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, değişik tahlillerin yapılması gibi konularda teorik ve pratik eğitimle beraber yıl içi ve yaz dönemlerinde uygulamalı eğitim çalışması yaparlar.

Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması, mezuniyet sonrası şahsın başarısının yüksek olmasında etkendir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve laboratuvarlarda devamlı ayakta durulduğundan bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da dikkate alınmalıdır.- Yetenek: El becerisi ve sabır gerektiren işlere yatkın olmak ve kan, balgam, idrar, dışkı, meni ve diğer biyolojik sıvılar veya operasyon ürünleri ile çalışma yapmaktan etkilenmemek.- İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi laboratuvar teknikeri; sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında görev yaparlar. Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.  Tıbbi laboratuvar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.  

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

Devlet Memurluğu sınavını kazanmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Devlet Hastaneleri, Sağlık Ocakları, Aile Sağlık Birimleri, Toplum Sağlık Merkezleri, Üniversite Hastaneleri ve S.S.K Hastaneleri’nin Tahlil laboratuvarları ve özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tekniker olarak çalışabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde görev yapabilirler.

 

MESLEĞİN GELECEĞİ

Tıbbi Laboratuvar sektöründe her geçen gün özel ve resmi kuruluşlara ait laboratuvarlar artmaktadır. Geçen yıllarda bu bölümlere Tıbbi Laboratuvar eğitimi görmüş eleman bulunamadığı için Lise mezunu veya Kimya ve Biyoloji gibi bölümlerden eleman alınmakta idi. Ancak artık özel kuruluşlar kendi işyerlerinde 4 yıllık okul mezunlarına göre daha düşük ücretle çalıştırabilecekleri ve özellikle 2 yıllık Tıbbi Laboratuvar eğitimi gören kişileri tercih etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olanların büyük bir yüzdesinin bu alanda iş bulmaları da bu durumu teyit etmektedir. Bu nedenle bu bölümün ve mezunlarının gelecekte daha değerli olması beklenmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı yüksekokulların "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri" bölümü ile  “Laboratuvar”  bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant,  Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği,   Sağlık,  Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilere; Anatomi, Fizyoloji, Genel Biyokimya, Klinik Biyokimya, Temel Kimya, Klinik Mikrobiyoloji, Biyomedikal Teknoloji, Moleküler Biyoloji, İmmünoloji, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Hematoloji, Patoloji, Tıbbi Terminoloji, Temel Laboratuvar Bilgisi, Temel Laboratuvar Uygulamaları, İlkyardım gibi dersler verilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programına dikey geçiş yapabilirler.

 

YÜKSEKOKULDA EĞİTİM SIRASINDA YAPILAN STAJ UYGULAMALARI VE SÜRESİ

Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Programında, I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü Yaz stajı uygulaması yapılmaktadır.