Ders İçerikleri

1. YARIYIL

ORAL RADYOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği: Oral radyoloji kliniğinde kullanılan el aletleri ve cihazları tanımak. Onam formlarını düzenlemek. Hasta kayıtlarının takip etmek, klasik veya dijital ortamdaki kayıtların güvenliğini ayarlamak. Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde hekime asiste etmeyi yapmak. Oral diagnoz ve radyoloji kliniği ile ilgili malzeme takibi yapmak.

KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği: Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde hasta kaydetmeyi gerçekleştirmek. Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan el aletlerini aletlerini tanımak ve bakımlarını yapmak. Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan cihazları tanımak ve bakımlarını yapmak. Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan aletlerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonlarını gerçekleştirmek. Diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde hekime asiste etmek. Diş hekimliği kliniğinde hasta randevularını düzenlemek. Teknik laboratuvar ile iletişimi ve hasta ile finansal işlemleri yürütmek ayrıca kliniğin idari işlerini takip etmek ve gerekli işleri yapmak.

 

ENDODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği: Endodonti nedir ve endodontinin ilgilendiği konular nelerdir?*Endodontide hasta eğitimi ve iletişimi*Dentin-pulpa tedavilerinde kullanılan materyaller ve bunların hazırlanması* Pulpa testlerinde kullanılan materyaller *Kök kanal tedavisinde anestezide kullanılan materyaller*Kök kanal tedavisi sırasında dişlerin izolasyonu ve izolasyonda kullanılan materyaller* Kök kante davisinde kullanılan materyaller

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği: Ağız ve Diş Sağlığılerine giriş ve tanımı. Sabit protezlerde sınıflama ve yeni trendler. Post-kor protezler, inley-onley restorasyonları. Sabit protez hastası için: diş kesimi, ölçü alınması. Sabit protez hastası için: alt yapı provası, renk alınması, üst yapı provası. Sabit protezlerde siman kullanılan siman çeşitleri ve simantasyon. Tam protez hastası için: birinci ve ikinci ölçü alınması, dikey boyut saptanması ve diş seçimi. Tam protez hastası için: dişli prova, protezlerin hastaya uygulanması. Bölümlü protez hastası için: birinci ve ikinci ölçü alınması. Bölümlü protez hastası için: dikey boyut alınması, dişli prova. Bölümlü protez hastası için: protezlerin hastaya uygulanması. Hassas bağlantılı protezler ve klinik uygulamalar. İmplantüstü protez ve klinik uygulamalar. Maxillofacial protezler ve klinik uygulamalar.

AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİNDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği: Kan kaynaklı patojenler ve korunma yöntemleri. Dezenfeksiyon yöntemleri. Dezenfektan ve antiseptik ürünler. Yüzey dezenfeksiyonu. Aletlerin temizlenmesi. Sterilizasyon, asepsi, antisepsi. Sterilizasyon metodları. Hekimin ameliyata hazırlanması. Oral cerrahide diş çekiminde üst çenede kullanılan aletler. Oral cerrahide diş çekiminde alt çenede kullanılan aletler. Oral cerrahide ameliyatta kullanılan aletler. Oral cerrahide hastanın ameliyata hazırlanması. Klinik çalışma düzeni. Hasta başında hekim ve asistanın çalışma pozisyonları.

PEDODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği:Çocuk diş hekimliğinde psikolojinin önemi. Çocuk diş hekimliğinde klinik yardımcı personelin görevleri. Çocuk diş hekimliğinde uygun klinik ortamın hazırlanması. Çocuk dişhekimliğinde hasta memnuniyeti. Çocuk hastalarda uygulanan davranış yönetim teknikleri. Çocuk hastalarda diş tedavisinin amaçları. Tedavide kullanılacak araç-gereçler. Enfeksiyon kontrolü, kullanılan ekipman ve aygıtların bakımı. Süt ve sürekli diş restorasyonlarında kullanılan dental materyaller. Çocuk diş hekimliğinde endodonti. Restoratif ve endodontik tedavi materyallerin uygulama aşamaları. Çocuk diş hekimliğinde protetik uygulamalar. Çocuk diş hekimliğinde koruyucu uygulamalar.

PERİODONTOLOJİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği:Periodontoloji ve diş hekimliği yardımcısı. Biofilm ve ağız hijyeni sağlama yöntemleri. Diş fırçası, dişarası fırçası, diş ipi. Periodontal dokular: özellikleri, histoloji ve fizyolojisi. Periodontal hastalıklar ve sınıflandırılması. Periodontal indeksler. Periodontal hasta kartı. Periodontal muayene ve muayene takımı. Periodontal el aletleri/genel bilgi. Scaler ve küretlerin kullanımı. Periodontal el aletlerinin bakımı ve bilenmesi. Periodontal tedavi yöntemleri: başlangıç tedavisi. Periodontal tedavi yöntemleri: cerrahi tedavi. Ultrasonik, sonik aletler ve diğer periodontal aletler.

ORTODONTİDE KLİNİK YARDIMCILIĞI

Dersin içeriği:Ortodontinin Tanımı. Ortodontik Anomaliler. Ortodontik Tedavi ve Apareyler. Sabit Ortodontik Apareyler. Yardımcı malzemelerin tanıtılması. Ortodontik yapıştırıcılar. Braket ve Bant uygulanışı sırasında hekim asistanın yapması gerekenler. Ortododontide Sterilizasyon. Sterilizasyon Odasının düzeni. Ortodontide klinik çalışma düzeni. Doktor ve hemşirelerin korunma yöntemleri.

MESLEKİ TERMİNOLOJİ

Dersin içeriği: Terminolojiye giriş ve Kök kavramı. Genel tıbbi terminoloji. Genel diş hekimliği terminolojisi. Diş Hekimliğinde Oral Diagnoz ve radyoloji ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Cerrahi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Sabit protezle ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Hareketli protez ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde ÇeneYüz Protezi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Endodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Pedodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Ortodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Periodontolojii ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde İmplantoloji ile ilgili terminoloji.

 

 

ATATÜRK İLKELERİ İNKİLAP TARİHİ I

Dersin İçeriği:Türk devriminin diğer devrimlerden farkı, 19. ve 20. yüzyılda dünyadaki gelişmeler ve bunun Osmanlı İmparatorluğu’na yansıması. Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını hazırlayan etkenler, Laik ve Modern Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yaşama geçiş çalışmaları ve Türkiye’de demokrasinin oluşum çabaları, Atatürkçü ideoloji.

TÜRK DİLİ I

Dersin İçeriği:Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

 

INGİLİZCE I

Dersin İçeriği: To be fiili (am, is are), şahıs zamirleri, belirli ve belirsiz tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları, mülkiyet sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve olumsuzlar, mülkiyet belirten ‘s, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman, meslekler, saati sorma, boş zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirler.

 

 

2. YARIYIL

 

 

 

 

 

STERİLİZASYON-DEZENFEKSİYON

Dersin İçeriği:Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Acil servislerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması, Hemşirelik hizmetleri yönünden sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını kapsar.

 

MADDE ve ARAÇ BİLGİSİ I

Dersin İçeriği: Metaller ve genel özellikleri Alaşımlar. *Sabit protezlerde kullanılan alaşımlar.* Cr- Co- Ni Alaşımları.* Porselenin yapısı.* Porselen jaket kronlar.* Metal destekli kron ve köprüler.*Metal alt yapı ve metallerde aranılan özellikler.* Proselende kırılma nedenleri.* Estetik.*Işık ve renk* Glaze ve boyama işlemleri.

AĞIZ ANATOMİSİ

Dersin içeriği: Ağız içerisinde bulunan yapıların anatomik yerleşimi, Komşulukları ve etkileşimleri,

KLİNİK UYGULAMALAR I

Dersin içeriği: Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

 

ATATÜRK İLKELERİ İNKİLAP TARİHİ II

Dersin içeriği: Atatürk İlkeleri ve uygulaması, II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

 

 

TÜRK DİLİ II

Dersin içeriği: Toplantı teknikleri. Roman, öykü ve şiirlerimizde Anadoluculuk. Toplumsal gerçekçilik. İş Yazıları. Okuma manası, kültür, anlamı, unsurları, güzel sözler, edebiyatımızdaki yeri. Makale yazımı, panel, münazara. Bilgi ve düşünce yazıları, yazım teknikleri. Yalın söz, deyim, atasözü, vecize, mahalli deyişler. Kitap tanıtımı. Günümüz şairlerinden bir şiir incelemesi.

 

YABANCI DİL II

Dersin içeriği: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel seviyede gramer, kuralları çerçevesinde alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi.

 

 

 

TEMEL SAĞLIK

Sağlık ve hastalık kavramları,Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler,Sistem hastalıkları,Sistem hastalıkları,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Tıbbi atık yönetimi,Tıbbi atık yönetimi,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler

 

 

 

 

 

HEMATOLOJİ

Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, Kan, Hematolojide kullanılan antikoagülanlar, Kemik iliği, Hemoglobin sentezi, Hemoglobin türleri, Hemoglobin yıkımı, Eritrosit-lökosit fonksiyonları,  Eritrosit antijenleri, Eritrosit indeksleri, Kan sayımı numunelerinin alınması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Manuel yöntemler, Otomatik kan sayımı yöntemleri, Eritrosit sedimantasyon hızı tayini, Periferik yaymanın hazırlanması, Kan grupları, Rh tayini, Cross-match uygulaması, Kan örneklerinin alınması, Kan örneklerinin depolanması, Kan koagülasyon faktörlerinin tayini.

 

 

 

 

MESLEK ETİĞİ ve DEONTOLOJİ

Dersin içeriği: Bu dersin kapsamında, tıp tarihi, tıbbi etik kurallar, hekim-hasta etiği hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflemektedir.Deontolojinin tanımı ve içeriği*Diş hekimliği tarihi*Sağlık personelinin kendine karşı görevleri*Hastanın özel yaşamına saygı*Yardımcı personel – hekim ilişkisi*Yardımcı personel – hasta ilişkisi*Sağlık personelinin meslektaşlarına karşı görevleri*Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi.

 

 

 

3. YARIYIL

 

 

 

MADDE ve ARAÇ BİLGİSİ II

Dersin içeriği: Diş hekimliği kliniğinde kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir. Ölçü maddelerinin kimyasal yapısını ve diğer materyallerle etkileşimini açıklar. Ölçülerin dental laboratuvar iletilme sürecini yönetir. Yapıştırma ve kaide simanlarını hekimin yönlendirmesine uygun olarak çalışma ortamında hazırlar. 

 

KLİNİK UYGULAMALAR II

Dersin içeriği:Bu ders kapsamında, Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir.

 

 

 

 

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ ve RADYASYONDAN KORUNMA

Dersin içeriği: Radyasyon mevzuatına göre iyonizan ve non iyonizan ışınların kullanıldığı bölümlerin yapısını kavrayabilecektir. Radyoloji bölümlerinin tasarım özelliklerini kavrayabilecektir. İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özelliklerini kavrayabilecektir. Radyasyonun zararlı etkilerini kavrayabilecektir. Çalışanın kendisini radyasyondan korumasını sağlayabilecektir. Hasta ve hasta yakınını radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir. Hastane personelinin radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir. Çevrenin radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir.

 

 

 

FARMAKOLOJİ

Dersin Içerigi:Kardiyotonik  Glikozidler,  Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar, Santral Sinir Sistemi İlaçlar, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar, Üriner Sistem İlaçları, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar, Diğer Vücut Sistemlerine Etkili İlaçlar.

 

 

 

 

 

 

 

MİKROBİYOLOJİ

Dersin içeriği: Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele.

 

 

 

 

 

İLK YARDIM

Dersin içeriği:İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

 

 

 

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ

 

 

 

 

Cerrahi ve Tedavi Obtüratörler Daimi Obtüratörler Dudak ve Damak Yarığı Protezleri Devamlılığı Bozulmamamış Dişli ve Dişsiz mandibüler Defekt Protezler Devamlılığı Bozulmuş Dişli ve Dişsiz Mandibüler Defekt Protezler Işın Yönlendirici ve Dil Koruyucu Protezler Dil Yönlendirici ve Radyasyon Miktarını Ölçen Protezler Oküler ve Orbital Protezler Klasik Burun Protezi Klasik Kulak Protezi İmplant Destekli Orbital Protezler İmplant Destekli Burun Protezleri İmplant Destekli Kulak Protezleri Ağız İçi –Ağız Dışı Kombine Defekt Protezi ve Ağız Dışı Kombine Defekt Protezi

 

 

ROMATOLOJİK ve NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri,Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar, Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit,Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları,Kronik yorgunluk sendromu.Ağrı.Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler,Serebrovasküler hastalıklar, Demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, Epilepsi,Periferik nöropatiler, Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları, Multipl skleroz, kas hastalıkları,Stupor ve koma


4. YARIYIL

 

 

MUAYENEHANE YÖNETİMİ

Ders içerigi:Diş hekimliği fakültelerinde kullanılan otomasyon sistemleri*Hastaların fakülte bünyesinde hizmet veren bölümlere kabul kayıtlarının gerçekleştirilmesi *Hasta adına işlenmiş hastane hizmetlerinin, kullanılan ilaç veya tıbbi malzeme kayıtlarının ve hasta masraf bilgilerinin takibi *Merkezi hasta dosyaları arşiv sistemi*Hasta dosyalarının kapsamı ve düzenlenmesi *Hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu

 

 

 

 

 

 

BULAŞICI HASTALIKLAR

Ders içerigi:Epidemiyoloji ve epidemiyolojik yöntemler. Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşma yolları. Viral infeksiyonlar. İnsandan insana bulaşan bakteri infeksiyonları (stapylococcus, streptococcus, tüberkuloz, lepra, difteri, boğmaca). Hayvanlardan bulaşan bakteri infeksiyonları (tifo, bruselloz, tüberkuloz, listeriyoz). Su ile bulaşan bakteri infeksiyonları (kolera, basilli dizanteri). Parazit ve mantar infeksiyonları. Hastane infeksiyonları. İnfeksiyon hastalıklarının klinik belirtileri, tedavisi ve korunması. Ağız kuruluğu. Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi. Diş hekimleri ve yardımcılarında görülen muskuloskeletal hastalıklar. İnfeksiyon hastalıkları. Kan hastalıkları. Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon. Oral prekanseröz lezyonlar. Oral mantar hastalıkları. Sistemik hastalıkların ağız içi bulguları. Rekürrent aftöz stomatitler. Ağız hastalıklarına giriş. Ağızda meydana gelen travmalar. Oral kanserler. Viral enfeksiyonlar.

 

 

 

KLİNİK UYGULAMALAR III

Ders içerigi: Pratik içerikli olan bu dersin kapsamında, öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki çeşitli kliniklerde diş hekimleri ve diş hekimi yardımcılarını izleyerek ve birlikte pratik uygulama yaparak, diş hekimi yardımcılığı mesleğini daha iyi kavrar ve öğrenirler. Dört yarıyıl boyunca devam eden klinik uygulamaları dersinde pratik eğitim, tüm branşlarla ilgili klinikler ve klinik hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli birimlerde devam eder.

 

 

 

 

SİSTEM HASTALIKLARI

Ders içerigi: Solunum sistemi, belirti ve bulguları,Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Sinir sistemi,belirti ve bulguları,Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım,Sindirim sistemi hastalıklarıbelirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,kan hastalıkları belirti ve bulguları,Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Üriner sistemi,belirti ve bulguları,Ürinersistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Endokrin sistemi,belirti ve bulguları,Endokrinsistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları,Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

YAZ STAJI (30 İŞ GÜNÜ)

Dersin içeriği: Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

 

Yayın Tarihi: 28/10/2016
Okunma Sayısı: 3272
Akademik Kadro
İdari Kadro
Öğrenci Bilgi Sistemi
Sınav Programı
Ders Programı
Dokümanlar
Akademik Takvim