BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

Kalite Komisyon Üyeleri İçin TIKLAYINIZ.
Birim Danışma Kurulu Üyeleri için TIKLAYINIZ.
İç Paydaşlarımızın Listesi İçin TIKLAYINIZ.
Dış Paydaşlarımızın Listesi İçin TIKLAYINIZ.

2022 Yılı Çapraz Akran Değerlendirme Raporu için Tıklayınız.
2021 Yılı Birim Öz-Değerlendirme Raporu İçin Tıklayınız.
2021 Yılı Birim Faliyet Raporu için Tıklayınız.
2020 Yılı Birim Faliyet Raporu için Tıklayınız.

2022 Yılı Danışmanlık Toplantı Tutanakları için Tıklayınız.
2022 Yılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısı (Toplantı No:2) için Tıklayınız.
2020 Yılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısı (Toplantı No:1) için Tıklayınız.
2021 Yılı Birim Danışma Kurulu Toplantısı için Tıklayınız.
2020 Yılı Birim Oryantasyon Kurulu Toplantısı için Tıklayınız.
2020 Yılı Uzaktan Öğretim İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Tıklayınız.

Akademik ve İdari Personel İşlemleri İş Akış Süreçleri için Tıklayınız.
Bilgi İşlem İş Akış Süreci için Tıklayınız.
Kurul Toplantıları İş Akış Süreçleri için Tıklayınız.
Mali İşler İş Akış Süreçleri için Tıklayınız.
Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri için Tıklayınız.
Taşınır İşlemleri İş Akış Süreçleri için Tıklayınız.

Öğrenci Memnuniyet Anketi için Tıklayınız.