NEDEN ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO'YU SEÇMELİSİNİZ?

NEDEN ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO'YU SEÇMELİSİNİZ?

Neden Sağlık Sektörü?

Sağlık sektörünün Türkiye’de büyüme ivmesi en yüksek sektörlerden biri olması nedeniyle, bu alanın her dalında yetişmiş, eğitimli eleman ihtiyacı diğer tüm meslek kollarının üzerinde yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı, YÖK, İŞKUR ve insan kaynakları alanında çalışma yapan kuruluşların verilerine bakıldığında, Türkiye’de sağlık sektörünün ihtiyacı olan sağlık tekniklerinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemiz genelinde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması,  nüfus yaş dağılımındaki değişimin etkileri, sosyal güvenlik imkanlarının yaygınlaşması gibi faktörler; sağlık sektöründeki büyümenin en önemli destekleyicileridir. Bunların yanında Türkiye, sadece ülke içinde değil, gerek bölgesel gerekse küresel manada sağlık alanındaki önemli hizmet ihracatçısı ülkelerden biri durumundadır. Bu nedenlerden dolayı, ülkemizde sağlık eğitiminin yaygınlaşması ve daha nitelikli hale getirilmesi kritik bir öneme sahiptir.

Ülkemizde sağlık bölümleri ve programlarına gösterilen ilginin nedenlerinden biri de, bu alandaki eleman ihtiyacıdır. İşsizliğin halen daha önemli bir sorun olduğu ortamda, daha kolay iş bulunabilecek bölüm ve programlara yönelinmesi beklenen bir sonuçtur. Sağlık eğitimine yönelik talebi, sadece kolay iş bulmaya dayandırmak doğru ve sağlıklı bir değerlendirme olmayacaktır. Zira, bu sektörde çalışmak, para kazanmanın ötesinde, insani değerler bakımından da nitelikli bir kişilik yapısının oluşumunu gerekli kılmaktadır. Yani, bir sağlıkçı, iyi düzeyde teknik bilgilerle donanmanın yanında, doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir iş yapacağı için, yüksek düzeyde de insani değerlerle donanmalıdır.

 

Neden Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?

İşte bu noktada, 2017-2018 yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun neden öğrenci adaylarımızın tercihleri arasında yer alması gerektiğini daha iyi anlatabiliriz.

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun 15.01.2016 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Okul binası, Yalvaçlı hayırsever Dr. Gevher Türkan Berkant Atayalvaç tarafından yapılarak Süleyman Demirel Üniversitesi’ne hibe edilmiştir. Okulumuz, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İlk ve Acil Yardım Programı’na 30, Fizyoterapi Programı’na 50 öğrenci alarak faaliyete başlayacaktır.

 

Deneyimli Akademik Kadro

İlk öğrencilerini Eylül 2017’de alacak okulumuz, resmen kurulduğu Ocak 2016’dan bu yana, okulun fiziki imkanlarının tamamlanması, derslik ve laboratuvarların oluşturulması, akademik kadrosunun görevlendirilmesi çalışmalarını adım adım tamamlamıştır. Her iki programımızda her biri alanlarında uzman, akademik açıdan yeterli ve 2 ila 5 yıl arasında hastanelerde çalışma deneyiminde 3’er, toplamda 6 öğretim elemanımız bulunmakta olup, akademik kadro sıkıntımız bulunmamaktadır.

 

Uygulamalı Eğitim ve Yeterli Fiziki Donanım

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitime açılacak iki programı için de yeterli teknik altyapıya sahip laboratuarlarını oluşturmuş olup, 4 yarıyıl boyunca dersler sürekli uygulamalı olarak sürdürülecek duruma hazır hale getirilmiştir.

Okulumuz toplam 3.304 metrekare kapalı alana sahip olup; 9 derslik, 5 laboratuvar, 1 toplantı salonu, etüt salonumuz bulunmaktadır. Dersliklerimizin tamamı eğitim materyalleri açısından eksiksiz olup, eğitim vereceğimiz iki bölümün laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır.

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarımızda, uygulamalı derslerimiz için gerekli İdrar sondası uygulama eğitim maketi (kadın), İntramusküler (kas içi) enjeksiyon eğitim maketi, Sütur atma eğitim seti, Erişkin intravenöz enjeksiyon uygulama (damar yolu açabilme) kol maketi, Yenidoğan/ infant entübasyon maketi, Yetişkin entübasyon uygulama eğitim maketi, Yetişkin CPR uygulama eğitim maketi, Yenidoğan/infant CPR uygulama eğitim maketi, Doğum temel uygulamaları eğitim maketi, Yetişkin temelyaşam destek eğitimi simülatörü (EKG ve defibrilasyon özellikli), Travma CPR uygulama eğitim maketi (taşıma pozisyon maketi) ve diğer altyapı unsurları eğitimlerimizi destekleyici olarak kullanılacaktır.

Fizyoterapi Laboratuvarımızda, , uygulamalı derslerimiz için gerekli Kombine Elektroterapi – Vakum ve Ultrason Cihazı, Portatif dijital tens cihazı, Rehabilitasyon yatağı, İnfraruj cihazı, Egzersiz ürünleri seti, Omuz çarkı, Hotpack kazanı, Parafin kazanı, Ultrasound cihazı, Traksiyon cihazı, İş uğraş egzersiz seti, Parmak merdiveni, Duvar barı, Gonyometre seti ve diğer altyapı unsurları eğitimlerimizi destekleyici olarak kullanılacaktır.

Ayrıca, uygulamalı derslerimizin bir kısmı, Yalvaç Devlet Hastanesi’nin ilgili birimlerinde, hastane personeliyle işbirliği halinde gerçekleştirilecek olup, öğrencilerimiz bizzat hastane ortamında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

 

Mesleki Gelişim Aktiviteleri

Öğrencilerimizin sağlık sektöründe çalışmaya aday oldukları alanlarla ilgili olarak, sadece ders ve uygulama çalışmalarıyla değil, diğer mesleki gelişim aktiviteleriyle desteklenmeleri için gerekli planlamalar yapılmıştır.

Bu amaçla, öğrencilerimizin mesleki vizyonunu geliştirecek ve piyasayla ilgili bilgilerini geliştirecek konferanslar, seminerler, kurslar ve çalıştaylar düzenlenecektir.

Bu çerçevede:

- Mesleki konferanslar,

- Mesleki seminerler,

- SDÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve MEB işbirliği ile DGS, KPSS ve mesleki kurslar,

- SDÜ Kariyer Merkezi, İŞKUR ve kariyer kuruluşlarıyla iş arama, CV hazırlama, mülakat gibi konularda kurs ve bire bir danışmanlık çalışmaları yapılacaktır.

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif İmkanlar

Okulumuzda öğrencilerimizin eğilim ve taleplerine uygun olarak sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar yapılacaktır.

Gerek üniversitemiz imkanları gerekse Yalvaç Gençlik Merkezi’yle yapılacak işbirliği çalışmalarıyla istenen alanlarda kurs ve benzeri çalışmalar yapılacaktır.

Müzik, sanat, spor çalışmaları için uygun ortamlarımız mevcut olup, öğrencilerin kulüp ve topluluk çalışmaları için de her türlü destek verilmektedir.

 

Etkin Danışmanlık Desteği

Okulumuz, yeni kurulan bir eğitim kurumu olarak, ülke çapında iddialı olma hedefini taşımaktadır. Bu konuda, en çok önem verdiğimiz hususlardan biri de, öğrencilerimizin akademik anlamda etkin bir danışmanlık sistemiyle yönlendirilmesi ve desteklenmesi hususudur.

Akademik kadrodaki öğretim elemanlarımız, ders ve uygulama çalışmalarının dışında, öğrencilerimize bire bir danışmanlık hizmeti verecektir. Bu hizmetin esas amacı, mesleki gelişimin doğru yönetilerek, öğrencilerimizin sağlık sektöründe doğru bir kariyer planlamasıyla hareket etmesini sağlamaktır.

 

Yeni ve heyecanlı bir ekiple, iş bulma olanaklarının yüksek olduğu bir sektöre; yeterli bilgi ve deneyimle hazırlanmak için doğru seçeneklerden biri olduğunu inandığımız Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO’da sizleri bekliyoruz.

“ÖNCE SAĞLIK…”

Yayın Tarihi: 17/07/2017
Okunma Sayısı: 2645