Yönetim Kurulu

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

Müdür Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Handan Çağlar ÇAVDAR

Müdür Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Kubilay GÜNGÖRER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kıvılcım KILINÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen GÖNEY

Üye

Öğretim Görevlisi Berna SERTGÖZ